Poleptání oka

Jinak také: oko a kyselina, oko a louh, oko a vápno, oko a štuk 

Poleptání oka patří mezi jeho velmi vážné úrazy. Obecně platí, že poleptání zásadou (tzn. například vápnem, štukem, louhem) je horší než poleptání kyselinou. To proto, že zásada tkáň rozpouští – ztekucuje a dostává se tak hlouběji a hlouběji. Kyselina naproti tomu tkáň „zkoaguluje – srazí“ a vytvoří tak hůře propustnou vrstvu. Přes tuto vrstvu se další kyselina již nedostává tak snadno do hloubky. (výjimkou je snad pouze kyselina fluorovodíková)

V každém případě závisí rozsah poškození na množství a síle kyseliny/zásady a době, po kterou jsou tyto látky v kontaktu s okem.

První pomoc při poleptání oka

Z výše uvedeného vyplývá, že nejdůležitější je zkrátit dobu působení žíraviny na oko! Oko ihned vyplachujeme pod silným proudem vody a snažíme se aby voda zatekla pokud možno všude a vyplavila toho co nejvíce – i z prostoru pod horním víčkem. Tento první výplach ještě doma nebo v práci je zásadní! Měl by být vydatný a dostatečně dlouhý. Pět minut navíc časného intenzivního vyplachování bude nejspíše přínosnější než být o pět minut dříve u lékaře, ke kterému pojedeme dvacet minut autem.  Samozřejmě lékařskou pomoc ale vyhledáme! Pokud by se dařilo vyplachovat oko i během transportu k lékaři, bylo by to výborné.

Mám poleptané oko, co mě čeká u lékaře?

U lékaře dojde nejprve k dalšímu výplachu oka, i z prostorů pod horním víčkem. Ideálně se nechá kapat ještě i infuze fyziologického roztoku do oční štěrbiny do normalizace pH.

Následuje zhodnocení poškození oka na štěrbinové lampě a jeho vyčištění od případných zbylých nečistot, které by ho mohly dále leptat (například kousky štuku, vápna). Pokud to lze, odstraní se i mrtvá tkáň. Změří se nitrooční tlak.

Další postup závisí na závažnosti poleptání.

Pokud je poleptání mírné (limbus je prokrven, rohovka čirá) vystačíme si většinou s antibiotickou mastí kombinovanou s kortikoidem. V časných fázích aplikovanou s frekvencí třeba i po jedné hodině.

V případě, že stav je vážnější (limbus je ischemický, rohovka je více či méně zakalena), přidáváme do medikace i vysoké dávky vitaminu C – jak celkově, tak lokálně v kapkách a tetracyklin celkově – oboje jako prevence lýzy rohovky. Pro větší komfort pacienta aplikujeme mydriatika. Také léky tišící bolest. Povrch oka lubrikujeme, kryjeme proti sekundární infekci lokálními antibiotiky a během prvních deseti dnů intenzivně tlumíme zánět kortikoidy (po deseti dnech je ale musíme rychle snížit, aby nad pozitivním účinkem představovaným tlumením zánětu nepřevážil negativní účinek v podobě podpory lýzy rohovky). Hlídáme nitrooční tlak a dle potřeby ho snižujeme. Pokud se nám povrch oka v prvních 2-3 týdnech nehojí, může pomoci našití amniové membrány. (Případné další chirurgické zákroky jsou již nad rámec tohoto článku)

Poleptání oka může mít (i přes intenzivní léčbu) mnoho vážných celoživotních následků: jizevnaté změny víček s jejich vyvrácením ven či dovnitř, syndrom suchého oka jako následek poničení pohárkových buněk spojivky, spojivkové srůsty – symblephara, chronickou nedostatečnost limbálních buněk s následnou konjunktivizací povrchu rohovky, lýzu rohovky, jizvy a vaskularizaci rohovky, zelený zákal jako následek poničení trabekula, případně komplikace plynoucí z poničení ještě hlubších struktur oka.

 

poleptání oka

Mírné poleptání oka. Fluoresceinem se nám přibarvuje dolní část bulbu a rohovky. Limbus je dobře prokrven. Rohovka čirá.

 

poleptání oka

Relativně mírné poleptání oka. Limbus je mírně poškozen na obrázku na pravé straně. Rohovka je čirá. Při limbu vidíme nekrotickou tkáň.

Click to rate this post!
[Total: 29 Average: 5]

error: Content is protected !!