Fuchsova heterochromní iridocyklitida

Jinak také: Heterochromia iridis Fuchs

Jedná se o většinou asymptomatickou chronickou jednostrannou uveitidu. Pacienti nemívají dlouhou dobu žádné obtíže a k lékaři je přivede zpravidla až to, že si buď oni sami, nebo jejich okolí všimne nestejné barvy očí (duhovek). Případně bývá náhodným nálezem při vyšetření z jiného důvodu.

Tato uveitida přímo sama sice obtíže nepůsobívá, ale i tak není úplně neškodná. V průběhu času se na postiženém oku často objeví předčasný šedý zákal. Oko je také náchylnější ke vzniku zákalu zeleného. Léčba Fuchsovy heterochromní uveitidy nebývá nutná – dokonce bývá i neúčinná. Jsou ale důležité pravidelné kontroly – především kvůli včasnému záchytu eventuálního počínajícího zeleného zákalu.

Typický klinický nález: Klidný bulbus, menší počet difusně rozprostřených precipitátů po endotelu rohovky, přední komora klidná nebo s mírnou buněčnou reakcí, hypochromie duhovky postiženého oka, občas zákalky sklivce. Může být zvýšený nitrooční tlak.

Fuchsova heterochromní iridocyklitida

Na levém horním a na dolním obrázku je postižené oko. Všimněte si světlejší barvy duhovky postiženého oka proti oku druhému (obrázek vpravo nahoře). Na dolním obrázku jsou vidět difusně rozprostřené drobné precipitáty na endotelu.error: Content is protected !!