Fuchsova heterochromní iridocyklitida

Jinak také: Heterochromia iridis Fuchs

Jedná se o většinou asymptomatickou chronickou jednostrannou uveitidu. Pacienti nemívají dlouhou dobu žádné obtíže a k lékaři je přivede zpravidla až to, že si buď oni sami, nebo jejich okolí všimne nestejné barvy očí (duhovek). Případně bývá náhodným nálezem při vyšetření z jiného důvodu.

Tato uveitida přímo sama sice obtíže nepůsobívá, ale i tak není úplně neškodná. V průběhu času se na postiženém oku často objeví předčasný šedý zákal. Oko je také náchylnější ke vzniku zákalu zeleného. Léčba Fuchsovy heterochromní uveitidy nebývá nutná – dokonce bývá i neúčinná. Jsou ale důležité pravidelné kontroly – především kvůli včasnému záchytu eventuálního počínajícího zeleného zákalu.

Typický klinický nález: Klidný bulbus, menší počet difusně rozprostřených precipitátů po endotelu rohovky, přední komora klidná nebo s mírnou buněčnou reakcí, hypochromie duhovky postiženého oka, občas zákalky sklivce. Může být zvýšený nitrooční tlak.

Fuchsova heterochromní iridocyklitida

Na levém horním a na dolním obrázku je postižené oko. Všimněte si světlejší barvy duhovky postiženého oka proti oku druhému (obrázek vpravo nahoře). Na dolním obrázku jsou vidět difusně rozprostřené drobné precipitáty na endotelu.


Click to rate this post!
[Total: 22 Average: 5]

error: Content is protected !!