Zelený zákal

Jinak také: Glaukom, Glaucoma

Jedná se o širokou skupinu onemocnění, kterou spojuje to, že při nich charakteristicky odumírá zrakový nerv. Důvod tohoto odumírání je i v době psaní tohoto článku (březen 2018) ne zcela objasněn. Často se mluví o nedostatečném prokrvení disku zrakového nervu v souvislosti s většinou vyšším nitroočním tlakem (pozor ten ale u glaukomu nemusí být vždy vysoký – může být dokonce i v normálních hodnotách – a i tak může prokrvení váznout, když k tomu má někdo sklony). Každopádně snížení nitroočního tlaku bývá nejúčinnější léčbou.

Jak již jsem psal výše, jedná se o velmi širokou skupinu onemocnění. Zde se jí pokusím rozdělit velmi zjednodušeně.

V podstatě známe glaukom akutní a chronický. Každý z nich se dá dále rozdělit na mnoho dalších skupin dle etiologie – a každá z nich je na samostatnou kapitolu.

Akutní glaukom nás většinou přivede časně k očnímu lékaři. Bývají u něho dosti vysoké nitrooční tlaky – často i vysoko přes 40mmHg (jako norma se obecně bere 21mmHg). Představme si oko jako hodně natvrdo nafouknutý míč. A jelikož u akutního glaukomu tento vzestup nitroočního tlaku nastává poměrně rychle, tak je tento stav i velmi bolestivý. Nezřídka doprovázený až zvracením. Nalezená příčina může být různá a dle toho ho i léčíme (většinou je po medikamentosním snížení nitroočního tlaku nutný nějaký laserový nebo chirurgický výkon).

Chronický „zelený zákal“ je mnohem záludnější. Většinou ho totiž dlouhou dobu nijak nevnímáme. Zpravidla když už si pacienti něčeho všimnou, tak mají již pokročilý nález, který výrazně horší vidění – a jde o nevratný stav. Nitrooční tlaky také mohou být poměrně vysoké, ale jelikož vzestup je pozvolný a stav dlouhodobý, tak glaukomatici většinou výraznější bolest nepociťují. Když už, tak spíše mírný diskomfort. Mohou si stěžovat na zarudlé oči a mohou mít i další relativně vágní stesky. Proto je vhodné, aby člověk občas na preventivní kontrolu k očnímu lékaři zašel. Léčba naprosté většiny chronických glaukomů bývá medikamentosní – to znamená, že se kapou do očí kapky, snižující nitrooční tlak. U lidí hůře spolupracujících či refrakterních na léčbu se pak volí operační řešení. Opět různého typu.

Každému člověku během života zrakový nerv postupně „odumírá“ – snižuje se počet jeho nervových vláken. U glaukomatiků k tomu pouze dochází rychleji. Naším cílem tudíž při léčbě není úplně zastavit toto odumírání, což je nemožné, ale snažíme se snížit toto odumírání na přijatelnou úroveň. Na takovou, aby člověk za svého života nepocítil úbytek zraku způsobený glaukomem. To znamená, že čím dříve se glaukom u člověka objeví, tím musíme být v léčbě agresivnější.

Glaukom mohou mít i děti a to prakticky od narození. Vyšší nitrooční tlak u velmi malých dětí ještě poddajné oko často „nafoukne“ – oko je větší, překrvené, dítě bývá světloplaché, rohovka oteklá – zkalená. Řešívá se chirurgicky (ale opět jako všude jinde – dle věku,etiologie a klinického nálezu).

Glaukom

Nad sebou je vždy papila zrakového nervu se stejnostranným perimetrem. Papily jsou foceny klasickou 90D čočkou – skutečná horní část papily je tedy na obrázku dole a naopak dolní část je nahoře. Všimněte si ztenčení neuroretinálního lemu označeného šipkami a k tomu korespondujících výpadků na perimetru. (Pozor ztenčení neurolemu je nejvýraznější dole – postižena je tedy dolní část sítnice zajišťující vidění horní části zorného pole).

Click to rate this post!
[Total: 19 Average: 5]

error: Content is protected !!