Eroze rohovky

Eroze rohovky je subjektivně velmi nepříjemný stav, vznikající většinou šťouchnutím se o něco do oka. Nejčastěji se člověk píchne/šťouchne o větvičku, prstem (to většinou rádi dělají kojenci svým rodičům), o kartón v práci. Příležitostí k tomu je v životě mnoho.

Jaké jsou příznaky eroze rohovky?

Po nějaké z výše uvedených příhod se většinou ihned dostaví nepříjemná řezavá bolest, lokalizovaná nejčastěji pod horní víčko. Oko hodně slzí, člověk ho nemůže leckdy ani otevřít. Je to tak nepříjemný stav (záleží samozřejmě na rozsahu eroze), že pacienta většinou spolehlivě dovede k lékaři.

Jak se eroze rohovky léčí? Co mě u lékaře čeká?

Lékař si pacienta prohlédne na štěrbinové lampě a pro jistotu, aby si osvětlil skutečný rozsah eroze, do oka ještě kápne žlutou barvičku fluorescein, která mu obarví místo, kde chybí sedřený epitel (povrchová vrstva rohovky). Pokud jsou okraje defektu nekvalitní, občas je nucen je v lokální anestesii snést. Dále aplikuje nejčastěji antibiotickou, případně desinfekční mastičku k prevenci sekundární infekce rány a oko zalepí trochu pod tlakem takzvaným kompresním obvazem. Tím se oko trochu znehybní, ulehčí se jeho hojení a uleví od bolesti. Každopádně bolestivost i tak přetrvává, dokud se povrch rohovky úplně nezacelí. Někdy, když je eroze hodně velká, tak se místo mastičky a obvazu aplikuje terapeutická kontaktní čočka a kapou se následně antibiotické kapky. Kontaktní čočka uleví od bolesti lépe, ale ne vždy se pod ní epitel lépe hojí. Kontrolu většinou naplánuje na druhý den.

Jak dlouho se eroze rohovky hojí?

Nekomplikovaná eroze epitelu se hojí velmi rychle. Během jednoho až dvou dnů bývá většinou povrch rohovky úplně zacelen a bolestivost ustává. I když povrch může být ještě nějaký čas ne úplně opticky kvalitní. Pokud se ale do obnaženého místa dostane infekce, hojení může být podstatně delší. A výsledek, v závislosti na charakteru infekce, dokonce nejistý.

Měl jsem nedávno erozi rohovky a po ránu mě opět začalo oko řezat – co to je?

Občas se stane, že několik týdnů po úrazové erozi epitelu rohovky se pacient ráno probudí a oko řeže znovu, stejně jako napoprvé. V tomto případě se jedná o takzvanou recidivující erozi rohovky. Epitel se po první erozi ne vždy musí přihojit úplně kvalitně, a pak, když se v noci víčka trochu „přilepí“ k oku a člověk ráno oči otevře – jednoduše si tento nekvalitně přiložený epitel opět strhne. Pokud se jedná o několik příhod, nic se neděje. Pomůže většinou na noc aplikovat lubrikační kapky/gel, případně si ihned po probuzení do očí totéž kápnout (nejlépe ještě při zavřených očích).

Někdy ale recidivující eroze ztrpčují život hodně často. Pak je na místě buď laserový zákrok na rohovce k její „opravě“, případně se za stejným účelem dá povrchová část rohovky napíchat jehličkou.

Eroze rohovky
Na obrázcích vidíme oblast „sedřené“ povrchové vrstvy rohovky ( jejího epitelu). Na pravém horním obrázku se toto místo barví fluoresceinem zelenožlutě. Při okrajích defektu je patrný shrnutý nekvalitně přiložený epitel.
eroze rohovky
Poškození epitelu rohovky papírem. Na pravém obrázku si všimněme, že zašednutí je v optickém řezu na jeho konvexitě – značí to povrchovost poranění.

Jako eroze rohovky se mohou projevovat i jiné afekce. Přečtěte si raději i toto: Cizí tělísko pod víčkem, Špona v oku

Click to rate this post!
[Total: 45 Average: 4.8]

error: Content is protected !!