Věkem podmíněná makulární degenerace

Jinak také: VPMD (věkem podmíněná makulární degenerace), ARMD (age related macular degeneration)

Jedná se, jak již název napovídá, o věkem podmíněné degenerativní onemocnění makuly. Tedy centrální oblasti sítnice, která je zodpovědná za ostré vidění detailů. Rozlišujeme takzvanou suchou a vlhkou formu věkem podmíněné makulární degenerace (dále suchá forma VPMD a vlhká forma VPMD).

U suché formy VPMD se v postižené oblasti hromadí patologický materiál ve formě drúz, který postupně vede k odumírání světločivných buněk.

U vlhké formy VPMD k tomu v sítnici/pod sítnicí roste patologická cévnatá membrána, ze které prosakuje tekutina do okolí a působí tak otok přilehlé sítnice. Případně může tato membránka zakrvácet, což pak má za následek poměrně rychlé zhoršení zrakových funkcí.

Lidem postiženým VPMD se postupně zhoršuje vidění detailů. Někdy jako by místo toho viděli tmavý flek. Obraz mívají často pokroucený, sem tam z něho něco chybí. Mají problém se čtením, s rozeznáváním obličejů. Někdy je ruší i tmavé skvrny, které vidí. Pozitivní na tomto onemocnění je snad pouze to, že většinou nepostihuje periferní vidění, takže orientace v prostoru zůstává zachována.

Suchá forma VPMD se zatím bohužel léčit nedá. Doporučujeme pouze užívání potravinových doplňků vyživujících sítnici a možná tak mírně zpomalujích progresi onemocnění. Kontroly lékařem a samokontroly tzv. amslerovy mřížky slouží především ke včasnému záchytu případného přechodu suché formy VPMD do vlhké formy VPMD k němuž může dojít.

Vlhká forma VPMD se dá léčit nitroočními injekcemi a ve vyjímečných indikacích i několika dalšími způsoby. (Bohužel?) je tato léčba v ČR v současné době (r. 2018) koncentrována pouze v tzv. aplikačních centrech. Nezřídka relativně daleko od pacientova bydliště. A aplikace jsou nutné alespoň zpočátku poměrně často.

(Člověk by řekl, že takových 60km není v současné době žádná dálka, ale když vezmeme v úvahu, že pacienti s VPMD jsou často více než osmdesátiletí, hůře pohybliví lidé, kteří ke všemu i kvůli tomuto onemocnění nesmí již řídit automobil a potřebují doprovod, tak to dálka je, často i nepřekonatelná.)

Přestože se suchá forma VPMD léčit v současnosti nedá, tak vzhledem k vidění je nebezpečnější vlhká forma VPMD (která se paradoxně léčit dá). K výraznému zhoršení vidění při ní totiž může dojít poměrně rychle (zatímco u suché formy se pohybujeme v řádu let, u vlhké formy to může být řád dnů/týdnů,  případně měsíců).

VPMD, věkem podmíněná makulární degenerace

Na levém obrázku vidíme četné velké splývající měkké drúzy u zatím suché formy VPMD. Na pravém obrázku je druhé oko téhož pacienta s viditelnou velkou fibrotickou jizvou sítnice vzniklou na podkladě vlhké formy VPMD.

Click to rate this post!
[Total: 23 Average: 4.7]

error: Content is protected !!